Уважаеми граждани на Община Брегово, В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. При изработване на ОУП на община Брегово ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености […]

Вижте още »

СПРАВКА – изтегли

Вижте още »

 На 17.01.2020г. от 10,00 часа ПОКАНА – изтегли ГОДИШНА ПРОГРАМА – изтегли СТРАТЕГИЯ – изтегли

Вижте още »

Публичен регистър за 2019г. – изтегли Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – изтегли Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок – няма.

Вижте още »