ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БРЕГОВО Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Община Брегово. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. На основание чл. 28 (2) от ЗДОИ и заповед на министъра […]

Вижте още »