Публичен регистър за 2019г. – изтегли Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – изтегли Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок – няма.

Вижте още »