Вижте още »

Вижте още »

Собствениците на законно построени сгради върху общинска земя могат да си я закупят . Собствениците на сгради върху земя, собственост на Община Брегово, могат да закупят имотите. Идеята на общинското ръководство е да даде възможност на собствениците на законно построени сгради с отстъпено право на строеж върху общинска земя да бъдат закупени на основание чл. […]

Вижте още »

Община Брегово уведомява, всички физически и юридически лица, че има намерение да промени начина на трайно ползване на имоти в землищата на с. Връв и с. Ракитница, общ.Брегово. Община Брегово разполага с 8 000 дка. пасища, мери и ливади – публична общинска собственост. Част от тях описани подробно имоти от години се обработват като ниви  и […]

Вижте още »