ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БРЕГОВО Действащата Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово е приета с Решение № 5/2012 г., Протокол №01/10.02.2012 г.на заседание на Общински съвет –Брегово.  Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане […]

Вижте още »

ПОКАНА Кметът на община Брегово, кани всички граждани на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г. Уважаеми съграждани,Предвид наложените ограничения от извънредната епидемична обстановка поради разпространението на Covid-19 писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите ще се приемат на електронната поща на […]

Вижте още »