Вижте още »

Вижте още »

 

Вижте още »

В изпълнение на Решение №04, взето с Протокол № 02 от 29.01.2021г., Общински съвет – Брегово открива процедура за подбор на кандидати и определяне на 3бр. съдебен заседател с мандат 2021 г. – 2025 г. за  Районен съд – Видин  при следните правила за нейното провеждане: Изисквания към кандидатите за съдебни заседатели: За съдебен заседател може […]

Вижте още »