На 28.08.2023 г. /понеделник/ от 15,00 часа в салона на общинска администрация гр.Брегово, ще се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет на Община Брегово за 2023 година. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните, кметът на Община […]

Вижте още »

Г-н Илиян Бърсанов – Кмет на Община Брегово, подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за финансиране на инфраструктурен проект в размер на 2 007 523 лв. Договорът е на основание Решение № 711 от 30 септември 2022г на Министерски съвет и е за реализация на обект: „Рехабилитация на общински път VID1030, участък от км […]

Вижте още »