Общинска администрация гр.Брегово , обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 /пет/ стопански години, както следва:

Вижте още »

Община Брегово уведомява, всички физически и юридически лица, че има намерение да промени начина на трайно ползване на имоти в землището на с. Ракитница, общ.Брегово. Община Брегово разполага с над 8 000 дка. пасища, мери и ливади – публична общинска собственост. Част от тях описани подробно имоти от години се обработват като ниви  и не […]

Вижте още »