Покана за публично обсъждане на проект на Годишна програма и проект на Стратегията за управление на общинската собственост на община Брегово, за мандат 2019-2023г.

 На 17.01.2020г. от 10,00 часа


ПОКАНА – изтегли

ГОДИШНА ПРОГРАМА – изтегли

СТРАТЕГИЯ – изтегли