Наредба №9 за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Брегово Наредба № 16 за реда за получаване и управление на даренията в община Брегово

Вижте още »

Добри гости – коледари гостуваха в навечерието на Коледа и Нова година на последната сесия на Общински съвет Брегово. С традиционни песни и наричания коледарскиата група на детска градина „Детелина“ гр. Брегово поздрави Кмета на Община Брегово – г-н Илиян Бърсанов, Председателя на общинския съвет Брегово – инж. Иван Вълчов, общинските съветници и общинската администрация. […]

Вижте още »

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО Изх. №………………./………….…………..2022 г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ………………………………. УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 25.11.2022 г. от 10:30 ч. в салона на Общинска администрация-Брегово със следния проект за Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 1. Предложение относно: Даване на съгласие за предоставяне […]

Вижте още »