Местните данъци и такси могат да бъдат плащани по електронен път централизирано през портала за услуги на Министерството на електронното управление (МЕУ) – www.eGov.bg. Услугата предоставя възможност за заплащане на задължения от физически и юридически лица към почти всички общини в страната без допълнителни такси и комисионни. Тя може да бъде заявена тук. Гражданите и бизнесът могат […]

Вижте още »

На 28.02.2022 година бе проведено журиране на детските рисунки, получени в община Брегово в срок до 27.01.2022г., за участие в Общински конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“ 2022. Получени са 49 рисунки, отговарящи на изискванията според статута на конкурса, от следните институции: ДГ „Детелина“ –Брегово, ЦРД –Брегово, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ –Брегово, НЧ […]

Вижте още »

Мотиви към Проект на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово.           На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци на […]

Вижте още »

30 юни 2020 г. е крайният срок за плащане на местните данъци с отстъпка от 5 %. Уважеми данъкоплатци, напомняме Ви, че поради въведено извънредно положение в страната срокът бе удължен с два месеца, като отстъпката важи в случай на погасяване на пълния размер на задълженията за местни данъци за недвижими имоти и МПС. Съгласно […]

Вижте още »

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.       Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за […]

Вижте още »

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Брегово. В проекта не се предлагат промени. Целта на общественото обсъждане е […]

Вижте още »

Банкова сметка – изтегли Искане за издаване на данъчна оценка – изтегли Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет – изтегли Декларация за отписване на МПС – изтегли Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата – изтегли Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху […]

Вижте още »