Обява за публичен търг за отдаване под аренда на поземлени имоти

Обява за публичен търг за отдаване под аренда на поземлени имоти – изтегли