90 години НЧ „Светлина” с.Делейна


   На 2 септември в с.Делейна бе чествана 90 годишнина от откриването на местното читалище. Гости на тържеството бяха народния представител – д-р Цветан Топчиев, инж.Милчо Лалов – кмет на община Брегово, Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово и Фидел Петров – директор на дирекция „АПИО” в общинската администрация.

   Малинка Петрова – председател на НЧ „Светлина”, пред препълнения салон с жители на селото, припомни по-важните моменти от развитието и дейността на читалището. Нейното слово бе запълнено с много факти и имена на активни културни дейци, работили в читалището през годините.

   По повод годишнината народния представител – д-р Цв. Топчиев и Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово поздравиха жителите на селото и самодейците, които продължават и  днес  да пазят  културните традиции в Делейна, а кметът на общината – инж. М.Лалов, в своето поздравително слово, подчерта голямото значение на едно добре работещо читалище, съвместно с кметската администрация, чиито резултатите на културния фронт са невероятни и известни не само в общината, но и в областта и в чужбина.

   По време на тържеството бяха раздадени грамоти на действащи културни дейци към местното читалище както и на бивши самодейци и читалищни работници. В салона на читалището присъстваха и потомци на починали самодейци и хора, които през годините са работили в читалището, на които също бяха връчени грамоти.

   Честването на 90-тата годишнина продължи с богата културна програма, изнесена от местните самодейци и гостуващи състави от Видин и Тополовец. Честване, което повдигна духа на местното население и възхити гостите.