Проект „Топъл обяд“

Обявление за прием на заявления 13-24.06.2016г. – изтегли

Информация относно изпълнението – изтегли

Приложение №2: Заявление-декларация – изтегли

Обявление за прием на заявления 10-15.09.2017г. – изтегли 

Обявление за прием на заявления 15-24.11.2017г. – изтегли

Обявление за прием на заявления 12-19.02.2018г. – изтегли

Обявление за прием на заявления 16-24.04.2018г. – изтегли

Обявление за прием на заявления 14-18.01.2018г. – изтегли

Обявление за прием на заявления 25-29.03.2019г. – изтегли

Обявление за прием на заявления за включване в резервен списък

08-15.01.2019г. – изтегли