Домашен социален патронаж


   Домашният социален патронаж /ДСП/ в гр.Брегово е общинско социално заведение с дългогодишна история. Ежедневно от ДСП тръгват коли и хора, които раздават хляб и храна на възрастни, социално слаби и болни  жители на общината.

   Колективът на ДСП вече работи при нова организация на ежедневната дейност на патронажа.След ремонт и почистване на кухненския блок,тук се приготвя храна за общо 307 души и хляб се раздава на 504. Складовото помещение е оборудвано с достатъчно продукти, месо и риба, които се съхраняват съобразно санитарните изисквания. Колективът е мотивиран в създаването на по-добър порядък,приготвяне на храна по калкулация и раздаването й навреме. Освен храната и хляба ДСП предлага и форми за запълване на свободното време на потребителите. Клубът на пенсионера и инвалида се превръща в място за социализация на възрастните хора. Има развлекателни игри,вестници и книги. Извършва се и безплатно мерене на кръвно.

   Право имащите на социални помощи се подпомагат при изготвянето на молбите-декларации за получаване на помощи.

   Лицензирани са и разливните пунктове по населени места.

   Под ръководството и със съдействието на общината, ДСП се превръща в комплекс за предоставяне на социални услуги и да бъде заведението, което стои най-близо до проблемите на хората, със стремеж за тяхното решаване.

    Пожелаваме успех на колектива на ДСП.