„Тимошка пролет 2019”


 

   На 16 май, за 19 пореден път в гр.Брегово се проведе първият ден от  заключителния етап на общинските културни празници „Тимошка пролет 2019”. В празниците взеха участие самодейните колективи от читалищата в община Брегово и пет гостуващи състава от гр.Видин, гр.Дунавци, с.Антимово, с.Капитановци и с.Арчар.

   Кметът на общината –инж.Милчо Лалов,под чиито патронаж се провеждат празниците, в своето слово при откриването заяви:„….За  19-ти път, днес, в Брегово се събрахме, за да видим и чуем това, което самодейците ще ни покажат. Със запазените танци, с изпетите песни, заключителният етап на общинските културни празници ще се превърне в сцена на танцовото и певческо изкуство пред най-старото читалище в община Брегово. Читалище, чийто указ е подписан от народния поет Иван Вазов през далечната 1897 година. Читалище, което за кратко време бе ремонтирано и доби този нов, празничен вид.

   Днешният заключителен етап от общинските културни празници Тимошка пролет 2019 е уникално събитие, защото в него всеки българин може да намери оня чист и неподправен извор на творчество и красота, който дава  радост и гордост, че народа ни е сътворил, запазил и предал през вековете такова богатство от песни, танци и багри. Така ще бъде, защото в народното изкуство е духът на България, духът на родния край. Желая ви незабравима среща между изпълнители и публика.

   От името на общинското ръководство, изказвам сърдечна  благодарност на спонсорите, които се отзоваха и подпомогнаха провежданeто на общинските културни празници. Благодаря, на самодейците от всяко читалище за всичко, което правят, за да пребъде  културната традиция в бреговска община, а “Тимошка пролет” започнала да се провежда през 60-те години на миналия век и след кратко прекъсване възстановена през 2000-та година, да бъде още една крачка напред по своя път, за да бъде градът ни – град на сърдечност, приятелство и дружба между хората на културния фронт. Поздравявам от сърце всички състави, участващи в тазгодишния заключителен етап на общинските културни празници и ги подкрепям с цялата си отговорност на ръководител на общината. Пожелавам на всеки състав изявата му да бъде на творческа висота в името и за прославата на родния край. На зрителите пожелавам незабравими часове с песните и танците на нашите самодейци. На гостуващите състави пожелавам успешна, творческа реализация на бреговска сцена.

   Обявявам Общинските културни празници “Тимошка пролет 2019” за открити.”

   Народният представител д-р Цветан Топчиев поздрави кмета на общината и всички самодейци, които с труд и любов запазват в песни, танци и свирни самобитната култура на родния край.Редуваха се на бреговска сцена състав след състав, показвайки в песни и танци запазената самобитна култура на родния край. Една невероятна атмосфера създадена от пъстроцветните багри на народните носии, гласовете на самодейците и мелодиите на ентусиазираните музиканти, която зареждаше с неповторимостта на българския дух многобройната публика.

   Вторият ден от културните празници „Тимошка пролет” 2019 започна с дефиле на духовите оркестри, заявили желание да участват в 12-я международен ден на духовите оркестри. Във фестивала взеха участие 8 духови състава от гр.Брегово, гр.Вършец, гр.Монтана, с.Гложене, с.Литаково, общ.Ботевград и с Антимово. От гр.Княжевац, Р Сърбия пристигна Духов оркестър „Дар Мар”. Мажоретният състав при СУ ”Иван Вазов”, гр.Вършец демонстрира своите умения пред жители и гости на гр.Брегово. Зазвучаха химните на България и Европейския съюз в изпълнение на УДО ”Иван Бърдаров”. Кметът на общината откри фестивала с думите: „… Днес, отново градът ни ще се оглася от прекрасните звуци на духовите състави, които пристигнаха, за да участват в заключителния етап на общинските културни празници ”Тимошка пролет 2019“.

   За 12-ти пореден път града ни е домакин на духови състави, които са доказателство, че духовата музика е неделима част от  културно богатство на хората от градовете и селата на България. Духовите състави ще се представят тук, на терасата на НЧ ”Развитие”, защото един от приоритетите в работата на местната власт е запазване на културните традиции, запазване на българския дух, както в училище така и в читалището.

   Днес в Брегово отдаваме заслуженото на всички творци, диригенти, изпълнители на духовата музика, които със своите усилия, творчество, талант са дали и съм убеден, че ще продължават да отдават творчески сили и любов към музиката на  нашия народ. Тези хора, заслужават нашия поклон и уважение, защото те чрез своето изкуство правят нещо изключително, чрез своите изпълнения достигат до ума и сърцата на хората. От името на ръководството на община Брегово и от свое име сърдечно благодаря на всички спонсори, които подпомогнаха културните празници. Благодаря на  духовите състави, които се отзоваха на нашата покана за участие и им пожелавам здраве, майско настроение и нови сценични изяви, за да пребъде духовата музика.

   Откривам ХII-я Международен фестивал на духовите оркестри-гр.Брегово. Успешно представяне на оркестрите, а на публиката – радостен и неповторим празник!”

   И засвириха оркестрите, всеки със своя програма, и се разнесоха звуците над града, а свиреха ли българско хоро, присъстващите жители и гости на града се хващаха да играят. Фестивалът се превърна в истински, неповторим  празник на българския дух. Така, в гр.Брегово по време на общинските културни празници „Тимошка пролет” 2019  за поредна година си дадоха среща запазената самобитна култура на родния северозападен край и неподправения дух на хората от този регион.