Проект на Наредба №2 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Проект на Наредба №2 на ОбС-Брегово за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Брегово.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №2