Общински преглед по хигиенизиране и благоустрояване – 2019г.


   На 25 април в община Брегово се проведе ежегодния Общински пролетен преглед по хигиенизиране и благоустрояване.

   В съответствие с Наредба 2 на ОбСБрегово, кметовете на населените места в общината и комисии, определени със Заповед на кмета на общината, посетиха всяко населено място и всички заведения на бюджетна издръжка, за да видят резултата от изпълнението на приетите мероприятия за пролетно хигиенизиране.

   Прегледът започна в 8,30 часа от гр.Брегово. Кметът на общината – инж.Милчо Лалов обяви маршрутите и обектите за проверка, на които трябва да се обърне внимание. Той обяви, че на място във всяко населено място ще се коментира, както положителното, така и пропуските. Във всяко населено място бяха разгледани централните части, главните артерии, кметските сгради, паметниците, църковни дворове, местата за биоразградими отпадъци, водоизточниците и състоянието на уличното осветление. Посетени бяха  всички социални заведения, всички читалища, ДГ ”Детелина”, ДЯ и СУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Проверени бяха и изборните помещения във всяко населено място. Навсякъде правеше впечатление старанието на кметските администрации, колективите на заведенията на бюджетна издръжка, че са направили всичко възможно, със собствени сили и отчасти участието на населението, чистотата и хигиената да са на много добро ниво, въпреки трудностите, които са съпътствали реализацията на приетите мероприятия. Кметът на общината – подчерта, че: „…Прегледът няма състезателен характер, но всички кметства и заведения на бюджетна издръжка са се постарали според възможностите си да постигнат добро ниво на хигиенизиране. Социалните заведения на територията на общината, тази година са постигнали много високи резултати за подобряване хигиената и благоустрояването, както в самите заведения, така и дворните пространства около заведенията.”

   На всеки кмет, кметски наместник и ръководител на заведение на бюджетна издръжка бе връчена Грамота за активно участие и добро представяне в общинския пролетен преглед по хигиенизиране, защото се видя и усети готовността на общината за посрещане на пролетните християнски празници и предстоящите майски празници – 1 май, 9 май, 24 май, абитуриентските балове, селските събори и Общинските културни празници ”Тимошка пролет” 2019.