Дванадесет улици в Брегово са асфалтирани, а НЧ „Развитие” – ремонтирано


   На 26 октомври 2018 г. в Брегово бе открита строителна площадка по проект  за рехабилитация и ремонт на 12 улици в гр.Брегово.

   След Решение на ОбС-Брегово, общината разработи проект, който беше представен за разглеждане и одобрен в ДФ „Земеделие” по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските райони”.

  На 15.11.2017г. беше подписан договор за финансиране на стойност 1 602 992лв., от които 1 362 543,23лв. европейско финансиране и 240 448,81лв. национално съфинансиране. Краен срок за изпълнение на проекта – 16.11.2020 г.

   След проведени процедури бяха определени изпълнителите и подизпълнителите на проекта: фирма „КИД ПЛЮС” ЕООД  с управител Валентин Цветанов Кръстев-изпълнител и „ПСТ Видин” ЕООД с ръководител инж. Иво Тодоров Иванов- подизпълнител.

   От 2 ноември 2018 г. до 20 април 2019 г., строителните фирми работиха усилено, дори и в почивните дни  при хубаво време, с отговорност за много стройна организация на работа, осигуряване на ред в ремонтните, подготвителни и строителни мероприятия, без да се създава неудобство на живеещите и преминаващите по предвидените за ремонт улици. Подизпълнителите извършиха много допълнителни дейност, като спонсорство.

   Предстои определяне на приемателна комисия от Надзора. Комисията ще провери изпълнението, за да подпише Акт 16.

   През м.ноември 2018 г. започнаха и ремонтните дейности в НЧ „Развитие” – гр.Брегово от фирма „Изострой-ВД”- гр.Видин. Направен бе нов покрив на читалището, поставени бяха нови улуци, алуминиева дограма и външно боядисване, както и вътрешни ремонти на помещенията. Приключи изпълнението и на този проект – „Ремонт на НЧ ”Развитие” на стойност  380 хил.лв.

   Местната власт продължава с реализирането  на изготвени проекти за: доставка на оборудване за кухнята в ДСП; улично осветление в цялата община; ремонт на старата сграда на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” и изграждане и оборудване на ново социално заведение в с.Балей.