Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Община Брегово уведомява избирателите, че:   • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с Подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по […]

Вижте още »

Уважаеми съграждани, Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., Ви уведомяваме, че на 15 и 16 септември 2022 г. в сградата на община Брегово – първи етаж и на 17 септември 2022 г. в пенсионерски клуб с. Гъмзово ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ). Пробното гласуване […]

Вижте още »

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ, На е-mail: cao@bregovo.bg може да подадете по електронен път следните заявления: Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено и да бъдат приложени изискуемите документи, съобразно неговото съдържание. Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени е-заявления, за което ще получите обратна информация. Електронно заявление може да подадете и през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в […]

Вижте още »

На 22.08.2022 г., г-н Илиян Бърсанов – Кмет на Община Брегово проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии, във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. В консултациите участваха представители на всички парламентарно представени партии в 47-то Народно Събрание. След обсъждане на предложенията и конструктивния диалог беше […]

Вижте още »