Уважаеми жители на община Брегово, Уведомяваме Ви, че на 26 юни (събота) от 8:30 до 17:00 часа Центъра за административно обслужване в община Брегово ще работи извънредно, за да обслужи гражданите във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 11 юли 2021 г. д-р инж. Росица Попарданова, секретар на община Брегово

Вижте още »

Обучението на членовете на всички секционни избирателни комисии в община Брегово, във връзка с произвеждане на изборите за НС на 11 юли 2021 г. ще се проведе на 06.07.2021 г. от 13:00 часа в конферентната зала в общината. ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ: а. Организация на работата на СИК – правомощия на СИК; вземане […]

Вижте още »

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице […]

Вижте още »