910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Вижте още »

Във връзка с провеждането на избори за НС на 4 април 2021 г. Държавна агенция „Електронно управление“ публикува нови разработени услуги чрез единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Услугите, от които можете да се възползвате онлайн, са следните:  910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по […]

Вижте още »

Районна избирателна комисия Видин РЕШЕНИЕ№ 76-НСВидин, 10.03.2021 ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 3, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин РЕШИ: Обучението на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане […]

Вижте още »

Администрацията в Община Брегово приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс, при следните срокове: заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 (1) и (2) от ИК /Приложение 14 –НС/ : 20.03.2021г. и 29.03.2021г.; заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл.36 (1) и (2) от ИК/Приложение 12 –НС/  – 20.03.2021г; заявление […]

Вижте още »

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето – Приложение № 1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г. Срок за подаване –от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително. Заявлението се подава […]

Вижте още »