Районна избирателна комисия Видин РЕШЕНИЕ№ 76-НСВидин, 10.03.2021 ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 3, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин РЕШИ: Обучението на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане […]

Вижте още »

Администрацията в Община Брегово приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс, при следните срокове: заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 (1) и (2) от ИК /Приложение 14 –НС/ : 20.03.2021г. и 29.03.2021г.; заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл.36 (1) и (2) от ИК/Приложение 12 –НС/  – 20.03.2021г; заявление […]

Вижте още »

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето – Приложение № 1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г. Срок за подаване –от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително. Заявлението се подава […]

Вижте още »

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)- вписване в избирателните списъци

Вижте още »

 С писмено заявление до Кмета, всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе. Заявление бразец (Приложение № 8-НС) се подава и приема в общинската администрация най-късно седем дни преди изборния ден – до 27.03.2021г. Избирател, който има право да гласува, но е изпуснат от избирателния […]

Вижте още »