120 години НЧ ”Развитие 1897” – гр.Брегово


   В навечерието на Деня на народните будители,на 31 октомври 2017 г.,бе чествана 120 годишнина на родното читалище. Началото бе поставено от изпълненията на УДО”Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов на терасата на читалището.И прииждаха хора –жители на града, граждани от съставните села на общината,съветници от ОбС-Брегово,учители и служители от ОбА.На входа на читалището, девойки в национални носии посрещаха всеки с усмивка и думите”Добре дошли”, като ги даряваха с лента за годишнината на читалището, с топла погача и мед. Всеки влезнал във фоайето имаше възможността да разгледа аранжираната изложба, в която разглеждаха снимки и албуми с изяви на бреговските самодейци през годините, а етнографският кът привличаше вниманието с народни носии и битове елементи от миналото.

   Салонът се препълни, но хората не си отидоха , а стояха прави и с нетърпение очакваха какво ще се случи на сцената. Прозвуча Химна на Р България. Николина Ванчева – председател на читалищното настоятелство откри тържественото честване и представи гостите: д-р Цветан Топчиев – Народен представител и Нинко Заяков – изтъкнат етнограф. Присъстваха и представители на регионалните медии. Н.Ванчева проследи дейността на самодейните колективи през годините. В своята информация тя подчерта: ”Днес честваме 120 години от създаване на НЧ „Развитие-1897” – Брегово. Тази годишнина ни задължава да се върнем няколко поколения назад през годините, да направим равносметка за значението на този велик храм на духовността, в който се намираме днес – с уважение, с респект, с благодарност и с преклонение към таланта на всички онези самодейци, които през годините са оставили по една частица от себе си и от своя талант на тази сцена за своята публика.

   Избрахме датата – навечерието на 1-ви ноември Денят на народните будители за честване на 120 годишнината, защото 120 години това читалище събира под покрива си будители от различни поколения, с различни способности и дарби, но с една характеристика – себе раздаващи се в името на своята публика.

   Днес, макар и в движение, ние сме длъжни да си припомним откъде са тръгнали предците ни, какво е направено през годините и какво сме днес, какво смятаме да правим в бъдеще.

   Знаете ли колко е респектиращо, когато разлистваш архивите, от които е видно, че „Будната бреговска общественост, с изключителната подкрепа на тогавашните учители, организирайки и проучвайки характерните черти на бреговчаните, техния стремеж за духовно извисяване и социална справедливост, на 26.12.1897 г. основава читалище „Развитие” в Брегово.

   Първият устав на читалището е изпратен в Министерството на народната просвета и е утвърден и подписан лично от тогавашния министър на народната просвета – патриархът на българската литература – Иван Вазов.

  За първи път председател на читалището е бил избран Васил Давидов – учител в Брегово, родом от гр. Велико Търново.

   За подпредседател е избран Станко Маринцестов – учител от Брегово. Приемайки устава председателят Васил Давидов завършва словото си с думите: „Ако искаме да се издигнем до степен на достойни и съзнателни граждани на конституционна държава, повелителен дълг ви се полага със засилването на този институт, като създадем от него храм за знание и просвета, който е един от факторите за културно и ценностно повдигане на духа на хората, и който ще говори като един паметник на поколенията за вашите грижи и усилия, за да оправдаете името си на достойни бреговчани”.

   Това е послание, изречено преди 120 години, но то важи  в пълна сила и днес…”

   В информацията бяха споменати имената натеатрални дейци, певци, музиканти, танцьори, библиотекари и председатели на ЧН през годините. Много от тях присъстваха в салона. Развълнувани слушаха с внимание и трепет. Народният представител – д-р Цветан Топчиев поздрави с думите:

   ”….За мен е особена чест и огромна радост най-сърдечно да Ви поздравя по повод 120 годишния юбилей на НЧ ”Развитие”!…На тази сцена са излизали десетки, стотици самодейци през годините. С песните, танците, музиката и театралните постановки са запазили културната традиция на родния край и я  предават от поколение на поколение до днешния 21 век.

   Пожелавам на днешните самодейци здраве , непресъхващ творчески ентусиазъм при разучаване на местния фолклор  и ярки сценични изяви,за да пребъде българския дух!”

   Кметът на общината – инж.Милчо Лалов в своето слово подчерта: ”Днес, когато липсата на идеали и ценности, когато апатията и отчуждението от родовите корени се превръщат в белези на обществото ни, когато все по-осезаема е нуждата от духовност, Вие, читалищните дейци, с ентусиазма и любовта си към словото, музиката и танца, разпръсквате светлина под родното небе на Брегово, защитавате с чест българските традиции. Въпреки трудностите, вашите колективи изявяват таланта си, доказват всеки ден обичта и обвързаността си към българския фолклор. Успешните Ви участия в реализацията на Културния календар на общината и Общинските културни празници „Тимошка пролет” будят възхищението ни от таланта Ви и борбения дух за изява. Високо ценя и уважавам родолюбивата дейност на бреговското читалище, защото то заедно с читалищата в общината е най-ревностният пазител на националните традиции и фолклор, на културата и българщината…”

   На сцената бяха поканени ръководители на самодейни състави и знакови фигури от самодейците, които през годините са дали от себе си всичко в името на читалищното дело.

   Честването продължи с концертна програма на самодейни колективи от Центъра за работа с деца, Ансамбъл „Тимок” и индивидуални изпълнения. Песните и танците, които се показаха на бреговската сцена повдигнаха градуса на настроение така, че бурните аплодисменти след всяко изпълнение дълго не стихваха.

   Честването завърши с препълнена сцена от самодейци и с общо хоро на площада пред читалището под звуците на ГДО с ръководител Владимир Атанасов.

   За дълго ще се запомни това тържествено честване на 120 годишнина на НЧ ”Развитие” от многобройната публика.

Слово по случай 120 годишнината на НЧ „Развитие – 1897“ – гр. Бреговоизтегли