Административни услуги по гражданско състояние

Издаване на удостоверение за наследници – 4.00 лв.

Издаване на дубликати на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лв.

Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 8.00 лв.

Всички други видове удостоверения по искане на граждани – 4.00 лв.

Срока за извършване на услугите е:

  • за обикновена – до 7 работни дни
  • за бърза – в рамките за един работен ден

Бързите услуги се заплащат в двоен размер.

 

Таксите се заплащат на касата на общината или по банкова сметка:

„БАНКА ДСК“ ЕАД – ОФИС БРЕГОВО

IBAN: BG 40 STSA 93008473210300

КОД: STSA 9300; вид плащане – 448007