90 години НЧ „Просвета -1927” с. Косово


   На 8 юли жителите на с.Косово отпразнуваха 90 годишнината на местното читалище. Гости на тържеството бяха: д-р Цветан Топчиев – народен представител, Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово и Фидел Петров – директор на дирекция АПИО в ОбА. Д-р Цветан Топчиев поздрави косовските самодейци и подчерта: „…Юбилей, който ни кара да направим равносметка на изминалите събития и на дейността през годините в това читалище. Дейност, която е оставила трайна диря в живота на косовчани. На тази сцена са излизали десетки самодейци през годините, за да зарадват своите съселяни с песните и танците, които са запазили и ги предават от поколение на поколение.

   Пожелавам на днешните самодейци здраве, всеотдайност при разучаване на местния фолклор и ярки сценични изяви по време на Тимошките културни празници! Честит юбилей!”

    Прочетени бяха поздравителни адреси от името на кмета на общината – инж. Милчо Лалов и Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово. Председателят на читалището – Йовко Георгиев запозна всички присъстващи с историята и дейността на читалището. На всички активни участници в дейността на читалището бяха връчени грамоти за тяхното участие през годините. Самодейните състави при читалищата в селата: Връв, Делейна, Флорентин, Антимово и Косово, изнесоха богата културна програма от песни и танци за радост на гости и косовчани.