Проект „Независим живот и надежда за вас“

       По разработен от общината проект „Независим живот и надежда за вас”  на стойност 499 784 лв., от 1 декември 2015 г. започнаха работа в продължение на 18 месеца 24 лични асистенти, които ще се грижат за 46 жители с увреждания и хора над 65 годишна възраст с невъзможност да се грижат за себе си. 

Обща информация по Проект „Независим живот и надежда за вас“