Проект „Нови възможности за грижа“

Информация по Проект „Нови възможности за грижа“

Обучение на личните асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“

Обява за наемане на медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа“ 

Информация относно текущо изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа“

Информация относно приключване на Проект „Нови възможности за грижа“