Справка от предложения от публично обсъждане на Наредба №2, №20 на ОбС-Брегово и Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодни семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми

СПРАВКА – изтегли