ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: ПРОЕКТ НА НАРЕДБИ – №2 и №20 НА ОБС, И ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

ПОКАНА – изтегли