Обявление ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

15.10.2018 г.

   Община Брегово, област Видин обявява на населението, че е изработен ПУП – ПП за имоти: ПИ №051002 по КВС на землище с. Балей и ПИ №000024 по КВС на землище с. Куделин, с цел изграждане на автоматизирана система за наблюдение (АСН) на българо-сръбската граница, на което Възложител е Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция”.

   Проекта е изложен в техническа служба при Община Брегово и може да бъде разгледан всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч.

ОБЩИНА БРЕГОВО