90 години НЧ ”Просвета” с. Гъмзово


   На 22 септември, в Деня на независимостта на България, в с.Гъмзово салона на читалището бе препълнен с жители на селото дошли за честването на 90-та годишнина на родното читалище. При влизането в салона всеки преминаваше и разглеждаше подготвената изложба с експонати от бита на гъмзовчани и огромен брой снимков материал отразяващ дейността на читалището през годините.

   Тържественото честване на 90-та годишнина на читалището откри Анжела Белдева – секретар на читалището.На честването присъстваха народните представители – Филип Попов и д-р Цветан Топчиев, кметът на общината – инж.Милчо Лалов, зам.-кмета – Николина Ванчева и председателката на ОбС-Брегово Аня Ангелова.

   Анжела Белдева проследи историята на това читалище.

   Кметът на общината поздрави гъмзовчани и заяви: ”…Деветдесет години това народно читалище е съхранявало и съхранява самобитната култура на родния край. Това читалище, заради запазените и пресъздадени местни хора, е вписано в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство за 2016 година…”

   Народните представители също поздравиха всички присъстващи с годишнината на читалище „Просвета”.

   На всички самодейци – певци, танцьори, театрали и музиканти, на библиотекари, на бивши председатели и секретари  бяха връчени грамоти за тяхното дългогодишно участие в дейността на читалището. Бяха раздадени юбилейни сувенири и книга с историята и дейността на читалищните дейци и самодейци, написана от Мария Цветанова дългогодишен секретар на гъмзовското читалище.

   Празникът продължи с богата културна програма, подготвена от гъмзовските самодейци и гостуващи състави от  с.Връв и с.Тияновци.

   Вълнуващ момент бе, когато на сцената излезе Огнян Маринов – управител на земеделска кооперация в Гъмзово и предаде на Анжела Белдева за съхранение в читалището намереното от него училищно знаме с пожеланието един ден това училище отново да бъде с отворени врати.