ОУПО-Брегово – Предварителен проект

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на ОУПО-Брегово и екологична оценка към негоизтегли

ОУПО – БРЕГОВО, ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ДОСВ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТизтегли