Поздравление на Кмета на Община Брегово по случай Деня на Народните Будители


Уважаеми жители на Община Брегово,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай Деня на народните будители – Празник на националното ни самочувствие, българския борчески дух и урок за това как се обича България!

Уважаеми учители, читалищни дейци, учени, творци, журналисти – радетели на българската духовност,

Поздравявам Ви с Деня на народните будителите и Ви пожелавам здраве и много енергия, за да продължите да поддържате вечно жив българския дух!

Илиян Бърсанов,

Кмет на Община Брегово