БЛАНКИ

Банкова сметка – изтегли

Искане за издаване на данъчна оценка – изтегли

Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет – изтегли

Декларация за отписване на МПС – изтегли

Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата – изтегли

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти – изтегли

Декларация  по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение – изтегли

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. – изтегли

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ, с изключение на леки или товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. – изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за плавателни – изтегли

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за въздухоплавателни – изтегли

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за патентен данък – изтегли

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за туристически данък – изтегли 

Декларация по чл.61 от ЗМДТ за таксиметрови – изтегли

Декларация по чл.49 от ЗМДТ за безвъзмездно придобиване на имущество – изтегли

Декларация по чл.14,ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея – изтегли