Нови заповеди на Министъра на здравеопазването от 22.03.2020 г.


Със Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев направи поредното допълнение на своята Заповед № РД-02-124/13.03.2020 г. – в т. 1 на част I, като разпореди в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място.

Със следващата поред своя Заповед № РД-01-145/22.03.2020 г. министър Ананиев допълни Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г., като допуска граждани на Турция и Република Северна Македония да преминават транзитно през територията на Република България с цел завръщане в държавата, в която живеят и пребивават.