ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОБЩИНА БРЕГОВО

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОБЩИНА БРЕГОВО

На 19.12.2019 г. от 10 ч. до 16 ч.

 

                             Вратите на общинската администрация ще бъдат отворени за свободен достъп на всички граждани, които искат да получат информация и да се запознаят отблизо със спецификата в дейността на общинската администрация. Гражданите на община Брегово ще имат възможност да отправят въпроси, относно предоставянето на обществени услуги, както и предложения, относно повишаването на качеството им.

                             Целта е да се повиши доверието на обществеността към работата на администрацията и насърчаване на активно гражданско участие в процесите на взимане на решения и прилагане на политики на местно ниво, ръководейки се от принципите на законност, откритост, достъпност и безпристрастност.

 

 

                            Очакваме Ви!