Новоизбраният Кмет на община Брегово положи клетва


   На 8 ноември в 15:30 часа в салона на общината, в присъствието на много граждани, новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на населени места положиха клетва.

   Албена Георгиева – Областен управител на област Видин изрече клетвените слова, а новоизбраните повтаряха след нея завършвайки с думите: „Заклех се!”  Всеки от заклелите се общински съветници, кметът на община Брегово – Илиян Бърсанов,  кметовете на кметство Ракитница – Таня Маринова и кметство Гъмзово – Венизел Флоров подписаха клетвените декларации.

   Владимир Тошев – народен представител от ГЕРБ поздрави всички.

   Най-възрастният общински съветник – инж.Иван Филипов от групата съветници на БСП откри първото заседание на ОбС-Брегово и се пристъпи към тайно гласуване за избор на председател на ОбС. След проведения избор между Аня Ангелова от БСП и Иван Вълчов от ГЕРБ, за председател на ОбС-Брегово бе избран Иван Вълчов от ГЕРБ.