Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Наредба №20 на ОбС-Брегово

Обявление – изтегли

Проект на Наредба №20 – изтегли