Проект на Наредба №11 на ОбС-Брегово

Уважаеми съграждани,

Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Наредба №11 на ОбС-Брегово

Обявление – изтегли

Проект на Наредба №11 – изтегли