ПОКАНА – изтегли

Вижте още »

   На 29 юни 2019 г. Детски фолклорен ансамбъл „Тимочанче” при Център за работа с деца – гр.Брегово, взе участие във Фолклорния фестивал „От Тимок до Искър” в гр. Белоградчик.    Децата – участници във фестивала се представиха на ниво и получиха грамота за отлично представяне и обогатяване на фолклорния фестивал.

Вижте още »

   На 19 юни ДГ ”Детелина” с директор Здравка Димитрашкова изпрати своите възпитаници, които  на есен ще бъдат в първи клас.    В спортната зала на градината се събраха родители, учители от СУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  и  ЦРД. Гост на тържеството бе Фидел Петров – […]

Вижте още »

   Уважаеми съграждани,    Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Брегово. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК – ИЗТЕГЛИ ОБЯВЛЕНИЕ – ИЗТЕГЛИ 

Вижте още »

   На 05.06.2019 год. в столовата на СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” се проведе тържество по случай успешното завършване на учебната година от децата в начален етап на обучение. Гост на тържеството бе Фидел Петров – директор на дирекция в ОбА.    Тази учебна година начален курс на обучение завършиха 70 деца. На празнично украсената сцена, […]

Вижте още »

Уважаеми съграждани, Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Проект на Наредба №2 на ОбС-Брегово за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Брегово. ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №2

Вижте още »

     На 16 май, за 19 пореден път в гр.Брегово се проведе първият ден от  заключителния етап на общинските културни празници „Тимошка пролет 2019”. В празниците взеха участие самодейните колективи от читалищата в община Брегово и пет гостуващи състава от гр.Видин, гр.Дунавци, с.Антимово, с.Капитановци и с.Арчар.    Кметът на общината –инж.Милчо Лалов,под чиито патронаж […]

Вижте още »

   Днес, 15 май, СУ„Св.Св.Кирил и Методий” изпрати своите випусници – първите  агроеколози от „Випуск 2019”. Гости на тържеството бяха: Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово и Фидел Петров – директор на дирекция „АПИО” в общинска администрация – Брегово.    Пред главния вход на родното училище, под звуците на УДО, абитуриентите развълнувани застанаха пред своите учители, родители […]

Вижте още »

   На 25 април в община Брегово се проведе ежегодния Общински пролетен преглед по хигиенизиране и благоустрояване.    В съответствие с Наредба 2 на ОбС–Брегово, кметовете на населените места в общината и комисии, определени със Заповед на кмета на общината, посетиха всяко населено място и всички заведения на бюджетна издръжка, за да видят резултата от изпълнението […]

Вижте още »