ОБЩИНА БРЕГОВО                 Брегово 3790; обл.Видин, тел. 093129339  e-mail: ob_bregovo@b-trust.org ЗАПОВЕД № 62/12.03.2020 г.   На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо вх.№ 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник Министър-Председателя, относно разпространението на COVID19 и обявената от СЗО степен на спешност за […]

Вижте още »