ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Краткосрочна и Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Брегово. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно […]

Вижте още »

СПРАВКА – изтегли

Вижте още »

 На 17.01.2020г. от 10,00 часа ПОКАНА – изтегли ГОДИШНА ПРОГРАМА – изтегли СТРАТЕГИЯ – изтегли

Вижте още »

  ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОБЩИНА БРЕГОВО На 19.12.2019 г. от 10 ч. до 16 ч.                                Вратите на общинската администрация ще бъдат отворени за свободен достъп на всички граждани, които искат да получат информация и да се запознаят отблизо със спецификата в дейността на общинската администрация. Гражданите на община Брегово ще имат […]

Вижте още »

ОБЯВА На основание чл. 90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование  О Б Я В Я В А М   Свободно работно място за:   Длъжност: Директор на Детска градина Брой свободни места: 1 Място на работа: Детска градина „Детелина” – гр. Брегово […]

Вижте още »