Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на коронавирус, апелираме и препоръчваме за активност в използването на внедрените в държавната администрация механизми за електронна комуникация. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи до/от публични органи, физически […]

Вижте още »

В изпълнение на проектното предложение в гр. Брегово, с.Гъмзово, с.Ракитница, с.Връв, с.Косово, с.Делейна, с.Куделин и с.Балей от края на месец март са назначени на работа 25 младежи на възраст до 29 години. За по-голяма част от тях това е първо работно място, след завършване на средното образование. Дейностите по проекта ще се реализират в рамките […]

Вижте още »

Уважаеми съграждани, Уважаеми жители на Община Брегово, С огромно вълнение и трепет всички ние очакваме и посрещаме Великден – един от най-значимите празници в християнския календар, изпълващ дните ни със смисъл и надежда! Най-сърдечно Ви поздравявам по повод Светлия Великденски празник! Нека има мир, спокойствие и топлина в домовете Ви! Нека доброто и надеждата, никога […]

Вижте още »

С много усмивки и пролетно настроение служителите на общинската администрация в два поредни дни извършиха традиционното пролетно почистване на централната градска част, гробищните паркове, централните улици и църковните дворове. Нека предстоящите празници Ви донесат мир, спокойствие и онази енергия, която само Празникът на Възкресението дава!  

Вижте още »

На пълно работно време – 8 часа са назначени 22 домашни помощници по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно […]

Вижте още »

Уважаеми жители на Община Брегово, по повод предстоящите Великденски празници обръщам се към всички, които ще посетят църквите в града и населените места в общината – да спазват въведените предпазни мерки във връзка с извънредното положение: да бъдат с маски и ръкавици, да спазват нужното отстояние и да следват указанията на духовниците. Със своя заповед […]

Вижте още »

Община Брегово разработи проектно предложение, с което  кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Проектното предложение е одобрено и дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се реализират в периода от 01.05.2020 до 19.06.2020 г. […]

Вижте още »

Община Брегово разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Цел на проекта е оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост […]

Вижте още »