Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Брегово за периода 2020-2024 г.“ Програмата е разработена във връзка с изискванията на […]

Вижте още »

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Краткосрочна и Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Брегово. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно […]

Вижте още »

 На 17.01.2020г. от 10,00 часа ПОКАНА – изтегли ГОДИШНА ПРОГРАМА – изтегли СТРАТЕГИЯ – изтегли

Вижте още »

Уважаеми съграждани, Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Наредба №11 на ОбС-Брегово Обявление – изтегли Проект на Наредба №11 – изтегли

Вижте още »