Със Заповед № 23 /01.02.2022 г. Кмета на Община Брегово определи за територията на общината следните услуги: сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Честотата на извозване на съдовете за битови отпадъци – тип „Бобър“ с обем 1,1 m3 и кофи с обем 0,110 m3 ще се извършва по следния […]

Вижте още »

На 27 март 2021 г. (събота) в 20:30 часа милиони хора по света символично ще загасят осветлението в домовете си за един час, за да отбележат „Часът на Земята“ (“Earth Hour”). Целта е да обединим мисли и действия и да подарим 60 минути на планетата, с които да покажем уважението и отговорността си към нея. […]

Вижте още »