Решения на Общински съвет Брегово, взети с Протокол № 06/31.05.2024 г.