Заповед на Кмета на Община Брегово за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването


ЕПНСХУ