Заповед на Кмета на Община Брегово за определяне на броя, номерацията и обхвата на секциите, във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.


IZ23_18_sait