Съобщение за публично обсъждане

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово;

Община Брегово кани всички жители на община Брегово и представители на юридическите лица на територията на община Брегово на  публично обсъждане на проекта на Наредбата. Публичното обсъждане ще се проведе на 12.04.2022 г. от 10.00 часа в салона на Общинска администрация.

На заинтересованите физически и юридически лица се предоставя  да представят своите предложения, мнения и препоръки по настоящия проект. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината – kmet.bregovo.bg  и cao.bregovo.bg, както и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Брегово.

04.04.2022г.

Илиян Бърсанов /п/

Кмет на община Брегово