ОБява за набиране на допълнителен персонал по проект „Патронажна грижа + в община Брегово“


Обява-ПГК2