Покана за обществено обсъждане – 30.03.2022 г. от 11:00 часа на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Брегово“